top of page
Image by Elena Joland

DOELSTELLING

Bet Yosef heeft als doel eerherstel van de Torah als leidraad voor het leven van gelovigen in Yeshua haNotsri (Jezus van Nazaret), die meestal Yeshua wordt genoemd.

Torahstudie is nodig:
 

 • om het grote plan van de G-d van Israël te leren kennen.
  (Genesis 49:18)

 • om te leren dat Zijn Naam garant staat voor de volle vervulling van de oude beloften.
  (Exodus 6:2(1) -7)

 • om gereed te zijn voor de komst van de Masjiach.
  (Psalm 110:3, Maleachi 4:4-6 (3:22-24), Lukas 1:17)

 • om vrij te komen van de Wetteloze (Torahloze), die ten onder gaat met de epifaneia van de Masjiach.
  (2 Tessalonicenzen 2:8 - de vrouw uit Openbaring 17 en 18)

 • om ons af te stemmen op de grote verzameling van heel het Huis Israël, alle 12 stammen. (Deuteronomium 30:1-8)

 • als voorbereiding op de herbouw van de Tempel.
  (zoals beschreven in Ezechiël 40 – 48)

 • omdat JHWH Tsewaot, de heilige van Israël, weer bij Zijn volk wil wonen.
  (Ezechiël 37:26-28 en Zacharjah 14:16-21)

   

 ‘Uw Naam worde geheiligd’ is het doel van de Torah.

Dit wordt vervuld in de verzameling van Israël, zoals geschreven staat:

‘In die tijd zal Ik jullie thuis brengen en in die tijd zal Ik jullie verzamelen,

ja, dan zal Ik jullie een goede en lofwaardige naam onder alle volken van de aarde

bezorgen als Ik jullie gevangenen voor jullie ogen weer terugbreng, heeft JHWH gezegd’.

(Zefanja 3:20)

bottom of page