top of page
Image by Elena Joland

WIE ZIJN WE

Wat ons bindt is de liefde voor de G-d van Abraham, Itzchak en Jakob.

Onze liefde voor Hem uit zich in het houden van Zijn geboden en

de verbondenheid met Israël en het Joodse volk. 

In onze Bijbelstudies gaan we uit van de Torah, de vijf boeken van Mozes,

volgens het leesrooster van de Synagoge.

 

De Torah is de basis van de Bijbel. Yeshua zegt in Mattheüs 5:17:

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah (Wet) of de profeten te ontbinden;

Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

18 Want voorwaar, Ik zeg u:

Eer de hemel en de aarde vergaat,

zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah, eer alles zal zijn geschied.

19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert,

zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert,

die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen..’ 

Wij geloven dat de G-d van Israël Zijn persoonlijke naam JHWH gaat waarmaken.

Hij herstelt wat verbroken is en daarom gebruiken we deze Naam.

bottom of page