TORAH IS AFGESCHAFT...?

Overzicht Wet is weg verzen & Uitleg Rom. 10:4

Rom. 7:4-6 - Dood voor de Wet

Col. 2:14 - Schuldbekentenis aan het kruis

Joh. 13:34 - Een Nieuw Gebod?

10-4-21 Manfred Jacobs
Image by Eli Levit

בס"ד

Image by resul
Daarom, zie, er komen dagen, spreekt YHWH,
dat er niet meer gezegd zal worden:
Zo waar YHWH leeft, Die de Israëlieten
uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar YHWH leeft,
Die de Israëlieten uit het land in het noorden
en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft.
Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
Image by Eddie & Carolina Stigson