shabbat's

samenkomsten

We komen samen
op iedere even week van het jaar en op eerste oneven week
van elke maand.
Rondom de feesten
kan deze agenda
iets aangepast zijn.
We adviseren u dan ook
om ons een mail toe te sturen zodat u de uitnodigingen
voor de diensten
kunt ontvangen.
Dit voorkomt dat u
voor een gesloten deur staat.
Image by Eli Levit

בס"ד

Image by resul
Daarom, zie, er komen dagen, spreekt YHWH,
dat er niet meer gezegd zal worden:
Zo waar YHWH leeft, Die de Israëlieten
uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar YHWH leeft,
Die de Israëlieten uit het land in het noorden
en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft.
Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
Image by Eddie & Carolina Stigson